Bestuur en commissies

 

 
 
   

 

 

Op deze pagina staan het bestuur en de verschillende commissies benoemd. Verder vind je hier meer informatie over de vertrouwenspersoon en het aanvragen van VOG voor begeleiders.

Daarnaast kan je onderaan de pagina drie bestanden vinden:
- Het aanmeldingsformulier
- Het reglement van BBV
- De statuten van BBV

Het bestuur van BBV ziet er als volgt uit:

 Voorzitter Robert de Gier
voorzitter@bbv69.nl
 Secretaris
Petra Touw
secretaris@bbv69.nl
 Penningmeester Chantal Bekahlouche
penningmeester@bbv69.nl 
 TEC Ted van Varsseveld
tec@bbv69.nl
 Jeugd Robert de Gier (tijdelijk)
jeugd@bbv69.nl
 PR
Open
pr@bbv69.nl

Of stuur een email naar het gehele bestuur: bestuur@bbv69.nl

De TEC bestaat uit

Commissaris Ted van Varsseveld
tec@bbv69.nl
Competitieleider Maartje Frijters
competitie@bbv69.nl
Lid
Hilde Homans

Lid
Shirley Vromans


De Jeugdcommissie bestaat uit:

 Commissaris Robert de Gier

 Trainer Larry Reith
 
 Lid en begeleiding
Maartje Frijters
Thea Verdonk
Kevin van Loon
 


De Webcommissie bestaat uit:

 Hoofdredacteur 
Marleen Janssen  webcommissie@bbv69.nl

De vertrouwenspersoon is:

De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen BBV voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten

Vertrouwenspersoon Rianne de Looij
vertrouwenspersoon@bbv69.nl

Gedragsregels

De begeleiders en trainers van BBV zijn op de hoogte van de gedragsregels die opgesteld zijn door NOC*NSF. Het doel van deze regels is om ongewenst gedrag in de relatie van sporter en begeleider/trainer te verkleinen.

VOG

BBV vraagt de begeleiders van de jeugd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers en begeleiders en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij BBV kunnen uitoefenen.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.


ĉ
Marleen Janssen,
Mar 6, 2019, 8:15 AM
Ċ
Marleen Janssen,
Jul 21, 2019, 4:23 AM
Ċ
Marleen Janssen,
Mar 6, 2019, 8:12 AM