Berichten van het bestuur03-2016
Clubkampioenschappen BBV 2016 

Op zondag 6, donderdag 10 en zondag 13 maart zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen weer georganiseerd. Het was erg leuk dat er zowel ervaren als nieuwe leden zich hadden ingeschreven voor het toernooi waardoor er heel afwisselende partijen te zien waren. En als afsluiter was er ook dit jaar weer een lekker buffet met een mooie loterij. Speciale dank aan de sponsoren van een aantal loterijprijzen:

Kapsalon 100% Gaby
Pedicure Chantal Verbiest
IJssalon Emma
Slagerij Ron Tak
Branderij Joost
Dirk van den Broek

Nadat op de eerste zondag de dubbels en gemengddubbels en op donderdag de enkels waren gespeeld, werden op de laatste zondag traditiegetrouw de finales afgewerkt.

Enkele nieuwe spelers durfden het aan om zich meteen in te schrijven, waardoor er door de TEC voor alle onderdelen een A- en een B-categorie kon worden gemaakt. Bij alle onderdelen werden er leuke en spannende wedstrijden gespeeld, die soms tot verrassende uitslagen leidden. Zo wonnen Maartje Frijters en Danique Pijnen in de dubbelfinale van de dames uit het eerste team, Hilde Homans en Marleen Janssen.

Door een strakke planning van de TEC konden er in de meeste poules veel partijen worden gespeeld. Het toernooi is gelukkig sportief en blessurevrij verlopen en werd door de aanwezige leden afgesloten in de foyer van sporthal Tuinwijk. Na afloop van de prijsuitreiking werd er gezamenlijk geluncht en werden er nog meer prijsjes tijdens de loterij uitgedeeld.

HE A: 1. Sven van den Beemt, 2. Robert Nitert

DE A: 1. Vanessa Schoumacher, 2. Hilde Homans

HD A: 1. Robert Nitert/Sven van den Beemt, 2. Patrick van de Kasteele/Iain Hall

DD A: 1. Maartje Frijters/Danique Pijnen, 2. Hilde Homans/Marleen Janssen

GD A: 1. Vanessa Schoumacher/Sven van den Beemt, 2. Hilde Homans/Danny Siemerink

HE B: 1. Roland Albertema, 2. Jack Hoppenbrouwers

DE B: 1. Janneke de Crom, 2. Claudia Mol

HD B: 1. Lijbert van Driel/Jack Hoppenbrouwers, 2. Roland Albertema/Raymond Albertema

DD B: 1. Petra Touw/Evelien Albertema, 2. Femke Castenmiller/Claudia Mol

GD B: 1. Danique Pijnen/Patrick van de Kasteele, 2. Shirley Vromans/Jack Hoppenbrouwers
06-2015
Verrassende resultaten bij clubkampioenschappen BBV

Op zondag 8 maart, donderdag 12 maart en zondag 15 maart werden de jaarlijkse clubkampioenschappen bij de Bergse Badminton Vereniging (BBV) gehouden. Remy van Eekeren en Michel Nederlof van de Technische Evenementen Commissie hadden een goede poule-indeling gemaakt, zodat iedereen leuke en spannende wedstrijden kon spelen.

Dit jaar durfde een aantal junior-leden het aan om de strijd aan te gaan met de senioren. Dit leidde tot verrassende resultaten. Zo werd de 15-jarige Nino Schutte kampioen in de herenenkel C. Sven van den Beemt eindigde de laatste jaren altijd als nummer 2 of nummer 3 in de herenenkel A. Dit jaar slaagde hij er echter in om kampioen te worden. Het streven is altijd om een blessurevrij toernooi te houden. Maar ook dit jaar moest helaas één speler wegens een opgelopen blessure afhaken.

Alle uitslagen op een rij:

HE A: 1. Sven van den Beemt 2. Michel Moret

DE   : 1. Vanessa Schoumacher 2. Marleen Janssen

HE B: 1. René Reusen 2. Rob de Vries
HE C: 1.
Nino Schutte 2. Raymond Albertema

HD A: 1. Danny Siemerink, Jos-Pieter de Lange 2. Michel Moret, Sven van den Beemt
HD B: 1. René Reusen, Rob de Vries 2. Raymond Albertema, Roland Albertema

DD   : 1. Vanessa Schoumacher, Danique Pijnen 2. Marleen Janssen, Priscilla Pechler

GD A: 1.Vanessa Schoumacher, Sven van den Beemt 2. Marleen Janssen, Jos-Pieter de Lange

GD B: 1 Rianne de Looij, René Reusen 2. Shirley Vromans, Iain Hall


03-2015
Algemene Ledenvergadering 24 maart 2015

 

Op 24 maart 2015 is weer de Algemene Ledenvergadering van BBV. Deze zal dit jaar weer plaatsvinden in de Sportkantine van Tuinwijk in Bergen op Zoom. De notulen en de bestuursvoorstellen kunnen bij de secretaris opgevraagd worden. 

De agenda is als volgt:

1.        Opening (20.15 uur)
           a.    
Agenda vaststellen (punten opnemen in W.v.t.t.k.)

2.        Goedkeuring notulen 2014
 

3.          
Mededelingen en ingekomen post 

4.          
Jaarverslagen 2014
            a.     
Secretariaat;
            b.     
TEC;
            c.     
Jeugdcommissie;
            d.     
Public relations;
            e.     
Voorzitter. 

5.           Jaarverslag 2014 en begroting door de penningmeester

6.          
Bestuursvoorstellen:
           
a.     Wijziging van opzegtermijn. Terug naar Staturen om het lidmaatschap aan te                gaan voor een jaar;
            b.     Zaalhuur aanpassen aan begroting en leden:
                        i.     Beschikbare speelvelden;
                        ii.    Kortere speeltijd op donderdagavond.

7.           Verslag kascontrolecommissie (Rien Teekman en Jos-Pieter de Lange)
           
a.     Dechargeren penningmeester


8.          
Benoeming kascommissie volgend jaar
            a.     
Kascommissie kan volgend jaar bestaan uit: Jos-Pieter de Lange en (nieuwe                     kandidaat)

9.          PAUZE

10.        
Bestuursverkiezing.
            a.     
Het bestuur is gekozen voor drie jaar:
                        (1)  
Aftreden TEC Commissaris
                        (2)  
Aftreden en herkiesbaar: Secretaris en Voorzitter
            b.      Het bestuur draagt voor: Roland Albertema als voorzitter en Christa Johannes                als secretaris.

11.         
Reglementen
           
a.     Aangepast v.w.b. de korting van 1,50 bij automatische incasso;
            b.     Mogelijk aanpassing op basis van bestuursvoorstel contributie.
 

12.          W.v.t.t.k.
           
a.     Voorstellen van de leden
            b.     Mededeling voorzitter


13.          
Rondvraag 

14.  
      Sluiting
03-2014
Spannende duels bij clubkampioenschappen BBV

 

Op zondag 9 maart, donderdag 13 maart en zondag 16 maart werden de jaarlijkse clubkampioenschappen bij de Bergse Badminton Vereniging (BBV) gehouden. Ook dit jaar zijn Remy van Eekeren en Michel Nederlof van de Technische Evenementen Commissie er in geslaagd om een goede poule-indeling te maken, zodat iedereen leuke en spannende wedstrijden kon spelen. Ook lof voor Roxy Gorter en Sylvaer van Loon. Zij zijn nog niet zo lang lid van de vereniging en durfden het aan om de strijd met de andere leden aan te gaan.

De finale in de herenenkel A leek bijna een driesetter te worden. Jos-Pieter de Lange won de eerste set van Michel Moret. In de tweede set stond Michel bijna de gehele set voor, maar Jos-Pieter wist op het einde toch nog Michel in te halen, zodat hij deze set met 21-19 won en hierdoor voor de eerste keer als clubkampioen eindigde. Bij de damesenkel A streden ook dit jaar Hilde Homans en Vanessa Schoumacher weer om de titel. Maar wederom was de beker voor Hilde. Bij de finale van de herenenkel B waren Lijbert van Driel en Jack Hoppenbrouwers goed aan elkaar gewaagd. Jack won de eerste set nipt met 21-23, waarna de 2e set ook in zijn voordeel eindigde. Shirley Vromans en Priscilla Pechler zorgden ook voor de nodige spanning bij de finale van de damesenkel B. Shirley won de eerste set met de hakken over de sloot (21-19). De tweede set leek van Priscilla te zijn. Bij een voorsprong van 18-8 leek een derde set onvermijdelijk. Maar toen kwam Shirley in actie en gaf zij de shuttle niet meer af. Zij maakte 12 punten achter elkaar en won daarna ook deze set nipt met 21-19.
Bij de gemengddubbels en het heren- en damesdubbel eindigden drie van de vier gespeelde finales in een driesetter. Hilde Homans en Marleen Janssen wonnen net als vorig jaar het damesdubbel van Vanessa Schoumacher en Christa Johannes. In het gemengddubbel B streden ook dit jaar Adrian Verdult en Lijbert van Driel tegen Shirley Vromans en Jack Hoppenbrouwers om de beker. Gingen Shirley en Jack vorig jaar nog met de beker naar huis, deze keer was het de beurt voor Adrian en Lijbert.

 

Totaal werden er 78 wedstrijden gespeeld. Helaas raakten er drie spelers tijdens het toernooi geblesseerd, zodat een aantal wedstrijden niet meer gespeeld kon worden.

 

Alle uitslagen op een rij:

HE A: 1. Jos-Pieter de Lange 2. Michel Moret

DE A: 1. Hilde Homans 2. Vanessa Schoumacher


HE B: 1. Jack Hoppenbrouwers 2. Lijbert van Driel

DE B: 1. Shirley Vromans 2. Priscilla Pechler

 

HD   : 1. Sven van den Beemt, Jos-Pieter de Lange 2. Michel Moret, Mike Bos

DD   : 1. Hilde Homans, Marleen Janssen 2.Vanessa Schoumacher, Christa Johannes


GD A: 1.Vanessa Schoumacher, Mike Bos 2. Sanne Rockx, Jos-Pieter de Lange

GD B: 1 Adrian Verdult, Lijbert van Driel 2. Shirley Vromans, Jack Hoppenbrouwers

 


06-2013
Bestuur weer compleet

Het bestuur heeft Ad Jacobs bereid gevonden de functie van interim-penningmeester te gaan vervullen. Hij doet dit met ingang van 4 juni 2013. Tijdens de Algemene Leden Vergadering 2014, zal het bestuur Ad Jacobs voordragen als penningmeester met terugwerkende kracht.

Het bestuur is blij dat met het aantreden van de nieuwe penningmeester en de reeds gekozen jeugdcommissaris, Maartje Frijters en de gekozen public-relations functionaris Rianne de Looij, het bestuur weer op volle sterkte is.

Ik hoop jullie samen met mij de nieuwe bestuursleden veel succes, maar vooral ook veel plezier toewensen bij het besturen van onze vereniging.

Ik wens, namens het bestuur, iedereen die van zijn/haar vakantie gaat genieten, fijne en zonnige dagen toe. Tot ziens in september bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Voorzitter Bergse Badminton Vereniging,

Roland Albertema.03-2013
Algemene Ledenvergadering 2013
26 maart 2013

Op dinsdag 26 maart is de ALV 2013. Deze vindt plaats in de sportkantine van sporthal Tuinwijk. De ontvangst is vanaf 20.00 uur en de aanvang van de ALV is om 20.15 uur. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn aan de bar!

De notulen van de ALV 2012 en het reglement, kun je opvragen bij de secretaris, liefst per mail. Ook de begroting kun je eventueel opvragen bij de secretaris (secretariaatbbv@hotmail.com). Deze worden ook opgestuurd aan alle leden waarvan het e-mailadres bij het bestuur bekend is.

Voor de voortgang van de vergadering verzoeken we je, als je nu al vragen hebt, deze per mail aan te leveren. Deze zullen mogelijk tijdens de ALV worden behandeld of anders door het bestuur separaat worden beantwoord. Tijdens de ALV is er beperkte tijd voor discussie. Zo wordt er bijv max 30 minuten gesproken over de begroting.

T.b.v. het voortbestaan van de vereniging zoeken we nog een penningmeester, een Jeugdcommissaris en een PR-functionaris. Zonder deze functionarissen kan de vereniging niet bestaan! Indien je interesse hebt, vraag dan informatie aan de voorzitter en meld je aan als
kandidaat bij het bestuur voor de ALV!

Het bestuur bestaat uit een klein aantal vrijwilligers die veel tijd en moeite stoppen in het besturen van jullie vereniging. Ik vraag daarom aan de leden om zoveel mogelijk naar de ALV te komen om mee te denken met het besturen van onze club.

Tot ziens op 26 maart!

Roland Albertema

Voorzitter BBV11-2012
Nieuwsbrief november 2012

Algemeen
Het is al weer enige tijd gelden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen. Omdat de website goed wordt bezocht is er besloten de nieuwsbrieven te gebruiken voor mededelingen van het bestuur en deze op de website te plaatsen. Nieuwsbrieven met dringende mededelingen worden op het mailadres van de leden gestuurd.

Bestuur
Tijdens de ALV van maart 2012 heeft de penningmeester aangegeven het stokje, na vele jaren bestuurslid, te willen overdragen. Hij wil dit op goede wijze doen, door zijn opvolger tijdig in te werken en te begeleiden. Zonder een penningmeester kan de vereniging niet bestaan. Daarom wordt een dringend beroep gedaan op geïnteresseerden om contact op te nemen met de voorzitter, Roland Albertema. Tijdens de ALV in maart 2013 wordt  de nieuwe penningmeester gekozen of worden de consequenties besproken van het ontbreken van een penningmeester. Die consequenties kunnen best ingrijpend zijn omdat de functie van Public Relations ook al lange tijd vacant is. Met een onderbezet bestuur kan de vereniging niet goed worden bestuurd.
 
Sponsoring
Het is nog steeds mogelijk de club te sponsoren. Dit kan zijn teamsponsoring d.m.v. reclame op het shirt, of een vermelding op onze goed bezochte website. Weet je iemand die interesse heeft om regionaal bekendheid te krijgen door een team te sponsoren? Informatie bij de voorzitter!
 
Training
Net als iedere vereniging moeten ook wij de uitgaven en inkomsten goed in de gaten houden. De begroting wordt daarom iedere bestuursvergadering uitgebreid besproken. Om kosten en baten effectief te laten zijn, heeft het bestuur een gesprek gehad met de trainer Larry. De trainingskosten zijn een van de grootste kostenposten. Omdat wij als vereniging veel waarde hechten aan een goede training en begeleiding van de jeugd, maar ook van de nieuwe beginnende spelers, heeft het bestuur gekeken naar een logische en verantwoorde invulling van de training. Er is afgesproken dat er m.i.v. januari 2013 om de week training wordt gegeven aan de jeugd en senioren.
Wel is er hierdoor behoefte ontstaan extra vrijwilligers die, samen met andere vrijwilligers, de jeugd wil begeleiden in de week waarin de trainer er niet is.
Informatie hierover kun je krijgen van Shirley Vromans.

Werving
De TEC is samen met een projectgroep bezig met een plan om extra leden aan te trekken. Het eerste plan dat hier uit is gekomen bestaat mogelijk uit een bedrijventoernooi, waarin het uitgangspunt is om niet meer dan twee ervaren badmintonners per team te laten spelen. We zullen hiervoor bedrijven benaderen, maar vragen ook jullie als leden om binnen jullie bedrijf/werk te zoeken naar collega's om een team te vormen voor het toernooi. Zodra hier meer over bekend is, zal de TEC jullie hierover verder informeren.
 
Kersttoernooi 2012
Binnenkort kun je je weer inschrijven voor het kersttoernooi. We gaan dat organiseren op 20 december. Deelnemers van alle categorieën, beginnend of gevorderd, kunnen meedoen. Schrijf je in vóór 13 december, zodat de TEC weet of je meedoet met het toernooi. De prijsuitreiking vindt plaats na afloop in de sportkantine!
 
Clubkampioenschappen 2013
We zijn er vroeg bij dit jaar, maar omdat er een hoop tijd gaat zitten in de voorbereiding van de clubkampioenschappen zullen we binnenkort de deelname formulieren al uitdelen. De komende clubkampioenschappen vinden plaats op 10, 14 en 17 maart 2013 en net als vorig jaar bestaan uit het enkel-, dubbel- en mixspel. Zoek je mix- of dubbelpartner alvast op, zodat je bij het uitdelen van het inschrijfformulier je direct je partner kan opschrijven op het deelnameformulier!
 
Bondscontributie
Tijdens de vergadering van Badminton Nederland is de bondscontributie voor 2013 vastgesteld. Deze bedraagt in 2013: 19,20 euro voor junioren en 26,35 euro voor senioren. De bijdrage voor de competitieteams wordt 95 euro. De verenigingsbijdrage wordt 100 euro.
 
Sportkantine
Op donderdagavond wordt de kantine goed bezocht. Het is een gezellige locatie waar veel leden na afloop nog even een drankje drinken en afspraken maken over de volgende speeldag. Wie in 2013 de kantine gaat uitbaten is nog onduidelijk. Wel zullen wij de kantine openhouden voor de leden van BBV om vooral, na sportiviteit, ook invulling te geven aan gezelligheid. Wij hopen jullie daar vaak te ontmoeten.
 
Namens het bestuur,
Voorzitter BBV
Roland Albertema
 


15-03-2012
Verslag van de clubkampioenschappen 2012

Het hele toernooi stond in het teken van sportiviteit en respect voor de tegenstanders. Er was maar 1 blessure. Jack blesseerde zich al in de poulewedstrijd en moest het toernooi jammer genoeg verlaten. Lijbert mocht de andere wedstrijden verder spelen met Joep en dit pakte heel goed uit.

Marleen en Hilde werden uitgeschakeld in de halve finale wat hele een verrassing was en we zodoende een hele andere finale kregen dan verwacht, moeder tegen dochter.

Bij de halve finale van de Heren enkel was er ook een verrassende finalist. Daar haalde Danny de finale niet. Het was wel een hele mooie halve finale.

De veteraan Theo stond dit jaar ook in de finale wat een hele prestatie is. Petje af.

Op zondag 18 maart werden er nog een paar halve finales gespeeld en die waren al bijzonder spannend. Dat beloofde wat voor de finales.

Hier volgen de uitslagen:

Mix A              1ste      Danny en Hilde                 12-21/21-14/21-16

                        2de       Armand en Vanessa

Mix B              1ste      Joep en Rianne                 20-22/21-19/21-19

                        2de       Lijbert en Adrian

HD A              1ste      Danny en Armand              16-21/21-16/21-16

                        2de       Tommy en Donny

HD B              1ste      Lijbert en Joep                   21-14/21-19

                        2de       Marius en Iain

DD                  1ste      Christa en Vanessa           21-16/21-11

                        2de       Danique en Maartje

HE A              1ste      Armand                             20-22/21-17/21-9

                        2de       Sven

HE B              1ste      Michel                               21-9/21-13

                        2de       Theo

DE A              1ste      Vanessa                            21-11/22-20

                        2de       Hilde

DE B              1ste      Carin                                 21-18/21-18

                        2de       Shirley                                 
19-01-2012
Bericht van de voorzitter

Het is weer het begin van een nieuw sportief jaar. We zijn meer dan halverwege de competitie en een aantal teams staat er goed voor. De voorbereidingen voor de Clubkampioenschappen zijn in volle gang. Namens het bestuur wil ik jullie een sportief en vooral blessurevrij nieuwjaar wensen. Ik hoop dat jullie weer net zoveel plezier beleven aan de badmintonsport als vorig jaar. Er was afgelopen maanden duidelijk een toename te zien van het aantal spelers op de donderdagavond en de zondag.

De clubkampioenschappen wordt weer een hoogtepunt van de eerste helft van dit jaar. Ik hoop dat er weer veel deelnemers zijn. Er wordt in verschillende klassen gespeeld dus iedereen, van beginners tot gevorderden, kan meedoen.

Ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) staat weer op de agenda. Deze wordt in maart gehouden. Jullie ontvangen hiervoor nog een uitnodiging met de exacte datum en locatie. Ik doe een oproep aan de leden om hierbij aanwezig te zijn omdat er zaken op de agenda staan die van groot belang zijn voor de vereniging. Jullie hebben vast al gehoord dat het Sportcafe vooralsnog gesloten is met ingang van 1 januari j.l. Het bestuur is druk bezig te bezien wat de mogelijkheden zijn van een sportcafe in onze sporthal. Rekening houdend met de afspraken die in vorige ALV gemaakt zijn, wordt hard gezocht naar oplossingen. In de ALV in maart zal hierover besluiten moeten worden genomen. Jouw mening en stem is dan essentieel voor de toekomst van BBV.

Het bestuur zet zich ook in 2012 weer in om er voor jullie een fantastisch sportief en gezellig jaar van te maken. Wij hopen ook veel nieuwe leden te mogen ontvangen in dit nieuwe jaar, dus ook introducees zijn van harte welkom. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Christa Johannes.

Tot ziens op donderdagavond of zondagochtend.

Roland Albertema

Voorzitter BBV.16-01-2012
Inschrijven clubkampioenschappen 2012 en competitie 2012-2013

De formulieren voor de clubkampioenschappen en de competitie zijn weer uitgedeeld.

Op zondag 11, donderdag 15 en zondag 18 maart zal de strijd binnen de club weer losbarsten wie de clubkampioen zal worden in de verschillende
spelonderdelen. Wie heeft het meeste uithoudingsvermogen in de enkel, wie hebben de beste slagen in de dubbel en wie zijn tactisch het slimst in de mix?

Je kan je nog tot donderdag 16 februari inschrijven.
We hopen dat jullie allemaal meedoen en er een gezellig toernooi van maken.

Heb je daarnaast ook zin om de krachten te meten tijdens de competitie dan kan je ook daarvoor inschrijven. Als je niet de mogelijkheid hebt om wekelijks mee te spelen in een team dan kan je je ook als invaller inschrijven
.

Als je vragen hebt kan je deze natuurlijk stellen aan de TEC: Remy, Michel of Rini.17-11-2011

Kersttoernooi 22 december

De donkere dagen staan weer voor de deur. Het wordt koud en nat, maar we hebben goed nieuws: het Kersttoernooi is weer in aantocht en zoals bijna iedereen weet is dit een gezelligheidstoernooi.

Iedereen kan inschrijven, of je nu jong of oud bent, een beginner of je badmintont al jááááren, een goede of een slechte speler bent die denkt dat hij/zij goed is, het maakt allemaal niet uit, als je maar gezellig bent.

Als je wilt meedoen schrijf je je naam op de inschrijflijst die ook op het bord hangt, dit kan tot 15 december. Je kunt je ook per e-mail opgeven naar adres rvaneekeren@home.nl Wij zorgen verder voor de indeling.

We gaan dus op donderdag 22 december om 20.15 uur met het toernooi beginnen en verwachten iedereen om  20.00 uur in de zaal, zodat we op tijd kunnen beginnen. De laatste shuttle zal om ongeveer 22.00 uur worden geslagen.

De prijsuitreiking is na afloop in de foyer. De prijzen worden alleen uitgereikt aan leden die aanwezig zijn, als je er dus niet bent, jammer maar helaas, dan gaat de prijs naar een ander.

Zijn hier nog vragen over dan kun je altijd terecht bij Remy, Michel of Lya van de TEC (tel nr. 0164-252605). Als je onverwacht bent verhinderd, meldt je dan ook af  bij Remy, Michel of Lya zodat we rekening kunnen houden met de indeling.02-11-2011
BBV shirts bij Plugro

Er zijn vanaf nu weer BBV shirts beschikbaar, deze zijn te koop bij Plugro in Bergen op Zoom. Er zijn zowel katoenen als Climatec shirts, in heren en dames model.

Katoenen shirt € 22.50
Climatec shirt € 27,50
(De prijzen zijn inclusief bedrukking met het BBV logo).17-08-2011
Van de TEC:
Het nieuwe badmintonseizoen staat weer voor de deur.

Op 1 september gaat de zaal weer open en kunnen we weer badmintonnen en onze conditie opkrikken voor de naderende competitie en voor de onderlinge krachtmetingen.

Het is al weer even geleden, maar de laatste keer dat we elkaar sportief bezig hebben gezien was tijdens het sluitingstoernooi met vooraf de barbecue.

Het competitie seizoen 2011/2012 gaat binnenkort weer van start en de deelnemende teams spelen allemaal in een hogere klasse dan vorig seizoen. Dit komt omdat de badmintonbond aan het schuiven is geweest om de poules vol te krijgen door teams, die geen kampioen waren geworden, toch door te schuiven naar een hogere klasse, als dit team hoog was geëindigd.

Er is vorig seizoen een team overtuigend kampioen geworden en dat is team 2 met

Roland Albertema, Remy van Eekeren, Rene Reusen, Christa Johannes en Yvette Nuyten.

Dit team is natuurlijk in de bloemetjes gezet en hartelijk gefeliciteerd met deze prestatie.

Als al onze teams in de nieuwe competitie gaan spelen, zou het erg leuk en sportief zijn, als de niet-competitiespelers thuis de spelende teams aan gaan moedigen. We willen hen dus uitnodigen om een keertje te komen kijken op zondagochtend. Een beetje belangstelling is altijd leuk voor de spelers en misschien kun je er zelf nog iets van leren. Op deze link kun je zien, welke teams er thuis spelen.

Zoals elk jaar, is het eerste BBV thuis toernooi het Willie Kiezenberg toernooi, kijk voor verdere informatie verder op de site.

Verder is de TEC uitgebreid met een nieuw lid en dat is Michel Nederlof. Wij wensen hem veel succes en zijn heel blij met hem.

De TEC wenst alle spelers een heel fijn en sportief seizoen toe, zonder blessures maar wel met veel gezelligheid. Daar staat BBV om bekend.

De TEC

Lya Kools, Rini Kools, Remy van Eekeren en Michel Nederlof.


Bergse Badminton Vereniging (BBV), Bergen op Zoom

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door Networking4all B.V.


Comments